15/05/2024

 

MBDA podpisała 15 maja br. w imieniu partnerów konsorcjum HYpersonic Defence Interceptor Study (HYDIS2) umowę z Organizacją Współpracy Uzbrojeniowej OCCAR (Organisation Conjointe de Cooperative en Matière d’Armement) o dotację z Europejskiego Funduszu Obronnego oraz umowę dotyczącą zamówień powiązanych (współfinansowaną przez państwa członkowskie), zaczynając fazę koncepcyjną HYDIS2.


Learn more

08/05/2024

 

Przedstawiciele MBDA przeprowadzili niedawno z sukcesem strzelanie kwalifikacyjne systemu GRIFO, czyli nowej generacji zestawu obrony powietrznej przeznaczonego dla włoskich Wojsk Lądowych. GRIFO to członek rodziny EMADS (Enhanced Modular Air Defence Solutions) opracowanej przez MBDA z wykorzystaniem pocisków o zwiększonym zasięgu CAMM-ER.


Learn more

25/04/2024

 

Kierownictwo MBDA powołało Małgorzatę Kobylarczyk na stanowisko dyrektora generalnego MBDA Polska Sp. z o.o. Do jej zadań należeć będą: kierowanie rosnącą obecnością MBDA w kraju oraz rozwojem strategicznego partnerstwa z Polską Grupą Zbrojeniową S.A. (PGZ) i Ministerstwem Obrony Narodowej, a także wspieranie realizacji istotnych programów rakietowych.


Learn more

12/04/2024

 

Brytyjski program DragonFire – prowadzony przez MBDA w partnerstwie z Leonardo UK i QinetiQ – nabiera tempa w związku z decyzją brytyjskiego Ministerstwa Obrony o zainstalowaniu laserowego systemu uzbrojenia na okrętach Royal Navy.


Learn more

13/03/2024

 

MBDA zorganizowała w Paryżu dziś, 13 marca, doroczną konferencję prasową. W jej trakcie prezes firmy przedstawił wyniki Grupy za 2023 rok oraz omówił możliwości stawienia czoła wyzwaniom związanym z rosnącym popytem na uzbrojenie w kontekście trudnej sytuacji międzynarodowej.


Learn more

06/02/2024

 

Przedstawiciel MBDA podpisał w Grecji 6 lutego br. z tamtejszymi firmami MILTECH i ALTUS dwa porozumienia (MoU) w ramach inicjatywy „R&D Booster”, która w wykonaniu MBDA jest skutkiem umowy o partnerstwie strategicznym między Francją a Grecją, podpisanej w 2021 roku. Porozumienia mają na celu rozwój długoterminowej współpracy zbrojeniowej w Europie.


Learn more

31/01/2024

 

Francja i Szwecja wyraziły chęć wzmocnienia współpracy obronnej w ramach nowego umowy o partnerstwie strategicznym, podpisanej 30 stycznia podczas wizyty prezydenta Francji Emmanuela Macrona w Szwecji. Za priorytetowe obszary współpracy strony uznały obronę przeciwpancerną i powietrzną.


Learn more

19/01/2024

 

Dragonfire, brytyjskie działo laserowe budowane w programie LDEW (Laser Directed Energy Program) podczas prób na poligonie wojskowym na Hebrydach po raz pierwszy oddało strzały do celów powietrznych wiązką energii o dużej mocy.


Learn more

12/01/2024

 

Firma MBDA zawarła z konsorcjum PGZ Miecznik kontrakt na wyposażenie nowych fregat klasy Miecznik Marynarki Wojennej RP w morski system obrony powietrznej Sea Ceptor.


Learn more

24/11/2023

 

MBDA i Korean Aerospace Industries (KAI) podpisały porozumienie o rozwoju współpracy. Zgodnie z postanowieniami dokumentu, firmy zbadają możliwości integracji najnowszego uzbrojenia MBDA z platformami KAI, a także eksportu wypracowanych rozwiązań w ramach wspólnych działań marketingowych.


Learn more

16/11/2023

 

MBDA z satysfakcją informuje, że zdobyła kontrakt w Szwecji na dostawę rakiet przeciwlotniczych Common Anti-air Modular Missiles (CAMM) dla szwedzkich sił zbrojnych.


Learn more

07/11/2023

 

MBDA zawarła z Polską Grupą Zbrojeniową (PGZ) kontrakt na wsparcie realizacji przez PGZ programu obrony powietrznej NAREW, przeznaczonego dla Sił Zbrojnych RP.


Learn more

06/09/2023

 

MBDA i PGZ zawarły podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego MSPO 2023 w Kielcach porozumienie o współpracy na rzecz opracowania nowej, nisko-kosztowej rakiety przechwytującej z rodziny CAMM. Rakieta CAMM-MR zostanie zaprojektowana z myślą o zaawansowanych lądowych i morskich systemach obrony powietrznej, zwalczających zagrożenia na średnich dystansach.


Learn more

04/09/2023

 

Podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego MSPO w Kielcach 5-8 września 2023 r. MBDA zaprezentuje najnowsze technologie rakietowe oferowane Polsce. Firma szczyci się ścisłą współpracą z Polską Grupą Zbrojeniową (PGZ), pozwalającą sprostać wymaganiom wojska w zakresie wdrożenia najnowocześniejszych technologii rakietowych dla systemów lądowych i morskich.


Learn more

27/06/2023

 

Kierownictwo firmy MBDA z zadowoleniem przyjmuje zamiar rządu włoskiego dołączenia do Francji i Wielkiej Brytanii w programie rozwoju rakiet skrzydlatych i przeciwokrętowych Future Cruise / Anti-Ship Weapon (FC/ASW). List intencyjny (LOI) umożliwiający rozpoczęcie przygotowań do przystąpienia Włoch do programu podpisali w zeszłym tygodniu podczas Paris Air Show przedstawiciele trzech narodowych dyrekcji do spraw uzbrojenia (CNAD): gen. broni Luciano Portolano, sekretarz generalny obrony i narodowy dyrektor ds. uzbrojenia Włoch, Andy Start, dyrektor generalny DE&S ds. uzbrojenia w Wielkiej Brytanii oraz Emmanuel Chiva, dyrektor francuskiej Dyrekcji Generalnej ds. Uzbrojenia.


Learn more

22/06/2023

 

Minister Sił Zbrojnych Francji oraz jego odpowiednicy z Belgii, Cypru, Estonii i Węgier podpisali 19 czerwca br. list intencyjny w sprawie wspólnego zakupu naziemnego systemu przeciwlotniczego Mistral 3.


Learn more

05/05/2023

 

Specjaliści firmy MBDA wykonali zakończone sukcesem strzelania kwalifikacyjne nowej generacji zaawansowanego systemu obrony powietrznej średniego zasięgu MAADS (Medium Advanced Air Defence System (MAADS), opracowywanego przez konstruktorów MBDA. Do testów użyta została rakieta CAMM-ER. Użytkownikiem MAADS będą włoskie Siły Powietrzne, gdzie nowy system walki zastąpi system krótkiego zasięgu SPADA. Dzięki niemu włoscy przeciwlotnicy uzyskają nowe zdolności bojowe – do zwalczania celów powietrznych na średnich odległościach.


Learn more

28/04/2023

 

Firma MBDA zawarła z Agencją Uzbrojenia umowę na dostawę pocisków CAMM i wyrzutni iLauncher dla polskiego programu modernizacji obrony powietrznej Pilica+.

W sumie MBDA dostarczy Polsce rakiety i wyrzutnie rakiet o wartości 1,9 miliarda funtów, uzupełniając w ten sposób uzbrojenie 22 baterii obrony powietrznej Pilica+. To czyni ten kontrakt największym programem obrony powietrznej krótkiego zasięgu wśród europejskich członków NATO.


Learn more

15/03/2023

 

MBDA zorganizowała 15 marca doroczną konferencję prasową w Paryżu, przedstawiając wyniki biznesowe grupy za rok 2022 oraz wyzwania, którym firma chce sprostać.

Éric Béranger, prezes MBDA, powiedział: „Naszą siłą w MBDA jest współpraca: tworzymy swoistą unię krajów, kultur, wiedzy specjalistycznej i technologii. Współpraca pozwoliła nam zwiększyć wydajność w 2022 roku. Dziś bardziej niż kiedykolwiek, w obliczu niespokojnej sytuacji międzynarodowej, możemy docenić jak dzięki współpracy wygrywamy, wspierając umacnianie suwerenności naszych państw i pomagając zapewnić bezpieczeństwo współobywatelom”.


Learn more

07/10/2022

 

Firma MBDA i jej partnerzy w projekcie Europejskiego Programu Rozwoju Przemysłów Obronnych (EDIDP), znanego pod nazwą LynkEUs, wykonali 28-29 września br. na Cyprze testy statyczne i dynamiczne oraz strzelania pociskami Akeron MP nowego systemu uzbrojenia. Sprawdzian zwieńczył sukces, stanowiący ważny krok w definiowaniu wstępnej koncepcji stosowania europejskich systemów ppk do atakowania celów znajdujących się poza zasięgiem wzroku (BLOS).


Learn more

04/10/2022

 

MBDA z zadowoleniem przyjmuje podpisanie 4 października polsko-brytyjskiego porozumienia międzyrządowego o współpracy dotyczącej rakiet przeciwlotniczych oraz uzgodnienie skali transferu technologii dla programu naziemnej obrony powietrznej NAREW.


Learn more

06/09/2022

 

PGZ i wchodzące w jej skład spółki: PIT-RADWAR, JELCZ i WZU, współpracując ramię w ramię z MBDA, poczyniły znaczące postępy w zakresie produkcji systemu obrony powietrznej krótkiego zasięgu (SHORAD), znanego jako „Mała Narew”. Dwie pierwsze wyrzutnie systemu iLauncher już podlegają w Polsce procesowi integracji i testowania przed rozpoczęciem dostaw do Sił Zbrojnych  RP.


Learn more

17/07/2022

 

W Dragonfire, brytyjskim programie broni laserowej LDEW (Laser Directed Energy Program) prowadzonym przez MBDA, rozpoczęła się seria testów poligonowych, mającą udowodnić dokładność i moc nowego typu uzbrojenia.


Learn more

09/06/2022

 

Firma MBDA oferuje AKERON, unikalną rodzinę taktycznych pocisków przeciwpancernych piątej generacji, cechujących się istotnymi atutami w porównaniu z dostępnymi na rynku systemami generacji trzeciej i czwartej. Do rodziny tej należą pociski MMP i MHT, przemianowane obecnie odpowiednio na AKERON MP i AKERON LP. W postaci rodziny AKERON MBDA oferuje broń, którą można dostosować do potrzeb połączonych działań bojowych.


Learn more

16/05/2022

 

Dziewięć spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej zawarło porozumienie z MBDA UK dotyczące współpracy w segmencie niszczycieli czołgów. Umowa pozwoli na przeprowadzenie procesu projektowania oraz produkcji pojazdów tej klasy z wykorzystaniem przeciwpancernych pocisków kierowanych Brimstone produkcji MBDA UK.

Dokument podpisany przez przedstawicieli spółek PGZ i MBDA UK jest kontynuacją zawartego w 2019 roku porozumienia dot. współpracy Polskiej Grupy Zbrojeniowej z partnerami z Wielkiej Brytanii. Umowa stanowi fundament do dalszej współpracy na rynku polskim oraz zagranicznych w zakresie integracji ppk z wskazanymi przez zamawiającego elementami modułu dywizjonowego niszczycieli czołgów oraz produkcji pocisku Brimstone w przedsiębiorstwach Polskiej Grupy Zbrojeniowej.


Learn more

26/04/2022

 

Konsorcjum PGZ-NAREW zawarło porozumienie z MBDA dotyczące harmonogramu oraz warunków dostaw elementów systemu NAREW od brytyjskiego partnera. Umowa pozwoli na przeprowadzenie procesu integracji wyrzutni oraz rakiet produkcji MBDA z stacją radiolokacyjną oraz systemem łączności i dowodzenia C2 produkcji polskiego przemysłu obronnego.

Porozumienie pomiędzy Konsorcjum PGZ-NAREW a MBDA UK jest potwierdzeniem gotowości brytyjskiego partnera do szybkich i sprawnych dostaw zespołu efektora – rakiet CAMM i wyrzutni iLauncher – które zostaną zintegrowane przez członków Konsorcjum w ramach zawartej 14 kwietnia b.r. umowy na dostawy w przyśpieszonej formule dwóch jednostek ogniowych systemów obrony przeciwlotniczej krótkiego zasięgu dla Sił Zbrojnych RP.


Learn more

18/02 /2022

 

Dzięki podpisaniu porozumienia rządowego i powiązanych kontraktów między francuską i brytyjską agencjami zakupów uzbrojenia, Director Générale de l’Armement (DGA) i Defence Equipment & Support (DE&S), Wielka Brytania i Francja potwierdziły chęć kontynuacji badań pozwalających na ograniczenie ryzyk dla programu Future Cruise / Anti-Ship Weapon (FC/ASW).

Eric Beranger, dyrektor generalny MBDA, powiedział: „Program FC/ASW jest przykładem znaczenia zintegrowanego modelu „One MBDA”.


Learn more

06/12 /2021

 

Brytyjskie Wojska Lądowe stają się liderem w dziedzinie technologii naziemnej rakietowej OPL wraz z dostawą do jednostki artyleryjskiej całkowicie zintegrowanego, najnowocześniejszego systemu obrony powietrznej.

Royal Artillery przyjęła do arsenału system Sky Sabre. Dzięki wyjątkowym szybkości, precyzji, wykrywaniu celów i skuteczności działania zapewnia on skokową poprawę zdolności obrony powietrznej średniego zasięgu.


Learn more

26/11/2021

 

Po uzyskaniu autoryzacji od Direction Générale de l’Armement (DGA), agencji zamówień obronnych, firma MBDA zakończyła przekazywanie partii przeciwpancernych pocisków średniego zasięgu MMP (Missile Moyenne Portée) do francuskiej wspólnej służby uzbrojenia – Service Interarmées des Munitions (SIMu). 16 listopada przekazany został tysięczny pocisk MMP. Według ustawy o programowaniu obronnym (Loi de Programmation Militaire) do 2025 r. planowana jest dostawa 1950 pocisków.


Learn more

25/11/2021

 

Firma MBDA z zadowoleniem przyjęła podpisanie 18 listopada br. między Polską a Wielką Brytanią oświadczenia o zamiarze (Statement of Intent) współpracy w zakresie obrony powietrznej.


Learn more

06/07/2021

 

Firma MBDA zawarła szereg kontraktów dotyczących istotnego zwiększenie zdolności obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej sześciu niszczycieli Type 45 Królewskiej Marynarki Wojennej.


Learn more

24/06/2021

 

Firma MBDA przeprowadziła z sukcesem próbne strzelanie pociskiem przeciwlotniczym CAMM-ER do celu manewrującego, potwierdzając tym samym doskonałe możliwości uzbrojenia z rodziny CAMM.


Learn more

17/06/2021

 

Firma MBDA zdobyła kontrakt na wyposażenie nowych fregat typu Tamandare brazylijskiej Marynarki Wojennej w rakietowy system obrony powietrznej Sea Ceptor.


Learn more

27/05/2021

Produkowany przez MBDA system Sea Ceptor zapewni ochronę nowym fregatom Type 31, które otrzyma Królewska Marynarka Wojenna (Royal Navy). Brytyjskie Ministerstwo Obrony złożyło właśnie zamówienie na tę broń.


Learn more

19/04/2021

Firma MBDA otrzymała od Lockheed Martin Canada kontrakt na uzbrojenie w system obrony powietrznej Sea Ceptor nowych okrętów Królewskiej Kanadyjskiej Marynarki Wojennej, budowanych w programie Canadian Surface Combatant (CSC).


Learn more

31/03/2021

Firma MBDA wykazała się w 2020 r. dużą odpornością biznesową na globalną pandemię. Wypracowała przychody w wysokości 3,6 mld euro, uzyskując je w równych proporcjach (50:50) od klientów krajowych i zagranicznych. MBDA zdobyło w 2020 r. nowe kontrakty o wartości 3,3 mld euro, a portfel zamówień firmy sięga obecnie 16,6 mld euro.


Learn more

17/03/2021

Firma MBDA dostarczy włoskiej marynarce wojennej nową wersję systemu Teseo Evolved, a mianowicie Teseo Mk2/E. Wdrożenie tego systemu uzbrojenia nowej generacji, bazującego na starszej rodzinie Teseo, znanej na świecie jako OTOMAT, spowoduje znaczną poprawę zdolności przeciwokrętowych.
Teseo Mk2/E oferuje możliwość skutecznego atakowania celów nawodnych i lądowych z bardzo dużego dystansu, przy pełnej kontroli misji przez cały lot pocisku.


Learn more

03/03/2021

Albatros NG to nowy system obrony powietrznej wykorzystujący pocisk CAMM-ER do zastosowań morskich. Firma MBDA otrzymała pierwszy kontrakt na nowy system obrony powietrznej Albatros NG, oparty o rakiety CAMM-ER. Pierwsze zamówienie od nieujawnionego klienta zagranicznego oznacza kolejne potwierdzenie znaczenia rodziny rakiet przeciwlotniczych CAMM na globalnym rynku uzbrojenia i toruje drogę do dalszych zakupów przez tego samego klienta oraz floty wojenne innych państw.


Learn more

22/02/2021

Abu Zabi, 22 lutego 2021 r. – Tawazun i MBDA podpisały porozumienie w sprawie zamiaru współpracy na rzecz rozwoju precyzyjnych systemów uzbrojenia kierowanego.
Matar Ali Romaithi, dyrektor działu rozwoju gospodarczego w Tawazun i Florent Duleux, dyrektor sprzedaży eksportowej w MBDA, podpisali dokument podczas tegorocznej wystawy IDEX w obecności Tareqa Abdulraheema Al Hosaniego, prezesa Tawazun i Erica Bérangera, prezesa MBDA.


Learn more

21/02/2021

Firma MBDA, światowy lider w dziedzinie obrony powietrznej, wprowadza na rynek Sky Warden – nowy system zwalczania bezzałogowych statków powietrznych (C-UAS).
Eric Béranger, prezes MBDA, powiedział: „Jako wiodący europejski dostawca rozwiązań obrony przeciwlotniczej, MBDA jest w stanie zaoferować klientom sprawdzony, wszechstronny i zintegrowany system C-UAS. Dostępny dzisiaj i mogący podlegać rozwojowi. Sky Warden reprezentuje dogłębną wiedzę MBDA na temat zarządzania całym procesem walki w obronie powietrznej oraz integracji systemów, wszystkich kategorii efektorów i ich kolejnych wersji”.


Learn more

28/01/2021

Schrobenhausen/Düsseldorf – Federalne Biuro Bundeswehry ds. Sprzętu, Technologii Informatycznych i Wsparcia Serwisowego (BAAINBw) przyznało konsorcjum ARGE, składającemu się z MBDA Deutschland GmbH i Rheinmetall Waffe Munition GmbH, kontrakt na wykonanie, integrację i wsparcie testów demonstratora broni laserowej w środowisku morskim. Firmy otrzymają wynagrodzenie rzędu kilkunastu-kilkudziesięciu milionów euro.


Learn more

27/01/2021

Przedstawiciele firmy MBDA po raz pierwszy wystrzelili pocisk MMP ze zdalnie sterowanej wieży zamontowanej na pojeździe kołowym Sherpa 4×4. Próba była trzecim scenariuszem kampanii testów MMP na poligonie Canjuers na południu Francji, prowadzonej przy wsparciu francuskich Wojsk Lądowych i Direction Générale de l’Armement (DGA – Agencja Zamówień Zbrojeniowych).


Learn more

25/01/2021

Generał broni Theodoros Lagios, dyrektor generalny ds. Inwestycji i uzbrojenia greckiego Ministerstwa Obrony oraz Eric Béranger, prezes MBDA, podpisali dziś kontrakt na dostawę uzbrojenia dla 18 myśliwców Rafale przeznaczonych dla sił powietrznych Grecji. Uroczystość zawarcia umowy odbyła się w Atenach w obecności francuskiej minister sił zbrojnych Florence Parly oraz greckiego ministra obrony Nikolaosa Panagiotopoulosa.


Learn more

21/01/2021

Firma MBDA przeprowadziła pierwszy pokaz możliwości systemu LYNKEUS Dismounted, składającego się z zestawu przeciwpancernego pocisku kierowanego MMP w konfiguracji dla piechoty oraz bezzałogowego aparatu latającego NX70 firmy Novadem, komunikującego się z wyrzutnią za pomocą łącza radiowego.


Learn more

06/01/2021

Firma MBDA otrzymała od brytyjskiego Ministerstwa Obrony kontrakt wart 550 milionów funtów na produkcję systemu rakietowego SPEAR. SPEAR (znany w brytyjskim wojsku jako SPEAR3) to pierwszy przedstawiciel nowej klasy miniaturowych pocisków manewrujących, zdolnych do działania w środowisku sieciocentrycznym.


Learn more

14/12/2020

Specjaliści firmy MBDA żołnierze francuscy wykonali pierwsze strzelanie pociskiem MMP z pojazdu sił specjalnych ARQUUS Sabre, w ramach kampanii testów realizowanej przy wsparciu wojska i Direction Générale de l’Armement (DGA – Agencja Zamówień Obronnych).


Learn more

08/09/2020

Podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego MSPO 2020 firma MBDA złożyła zaktualizowaną ofertę dla polskiego niszczyciela czołgów „Ottokar-Brzoza”, opartą na precyzyjnym pocisku przeciwpancernym Brimstone.


Learn more

01/09/2020

Schrobenhausen i Dallas, 14 sierpnia 2020 r. – MBDA Deutschland i Lockheed Martin, konsorcjum oferentów w programie TLVS (TLVS JV), złożyły Federalnemu Urzędowi ds. Sprzętu, Technologii Informatycznych i Wsparcia (BAAINBw) zaktualizowaną propozycję obejmującą opracowanie, testy, certyfikację i dostawę przyszłego niemieckiego zintegrowanego systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej.


Learn more

 

08/07/2020

Firma MBDA zamówiła w spółce MESKO S.A. kolejne komponenty do produkowanych pocisków rakietowych, pogłębiając tym samym strategiczne partnerstwo z firmami Polskiej Grupy Zbrojeniowej w dziedzinie technologii rakietowych. MBDA przyznało też MESKO S.A. certyfikat dostawcy pierwszego poziomu.

 


Learn more

03/07/2020

MBDA wspólnie z 13 partnerami i podwykonawcami z 5 krajów, bazując na systemie rakietowym MMP, opracuje broń zapewniającą unikalne zdolności bojowe piechocie i jednostkom zmechanizowanym.


Learn more

16/03/2020

Firma MBDA przeprowadziła 20 lutego 2020 r. z powodzeniem pierwsze próbne strzelanie rakietowego pocisku przeciwokrętowego Sea Venom / ANL. Przedsięwzięcie zorganizowane na morskim poligonie francuskiej agencji uzbrojenia DGA – Essais de Missiles (DGA EM) w Ile Du Levant – stanowiło kolejny kamień milowy we angielsko-francuskim programie współpracy.


Learn more

 

20/02/2020

Firma MBDA zakończyła drugie próbne strzelania pocisku przeciwokrętowego Marte ER, przeprowadzone na poligonie PISQ (Poligono Interforze del Salto di Quirra) na Sardynii.


Learn more

 

29/11/2019

Firma MBDA z sukcesem zakończyła serię strzelań poligonowych z użyciem pocisków rakietowych obrony powietrznej zwiększonego zasięgu CAMM-ER, potwierdzając w ich trakcie wysokie osiągi tego typu broni.

 

 


Learn more

22/11/2019

Firma MBDA otrzymała kontrakt od Korea Aerospace Industries (KAI) na integrację pocisku rakietowego dalekiego zasięgu Meteor z przyszłym południowokoreańskim myśliwcem wielozadaniowym KF-X.

 

 


Learn more

 

15/11/2019

6 listopada 2019 r. zespół fabryczny MBDA zademonstrował na poligonie zwiększone możliwości bojowe pocisku Mistral 3, który przechwycił i trafił ruchomy cel powietrzny odległy o ponad 7 km.

 

 


Learn more

13/11/2019

12 listopada 2019 r. Rada Unii Europejskiej dała zielone światło dla realizacji pod auspicjami Stałej Współpracy Strukturalnej (PESCO) projektu dotyczącego zdolności TWISTER (Timely Warning and Interception with Space-based TheatER surveillance – szybkie ostrzeganie i przechwytywanie z nadzorem w przestrzeni kosmicznej).

 


Learn more

16/10/2019

MBDA, wiodący europejski producent broni rakietowej, podpisał z firmą Bharat Dynamics Limited (BDL) umowę na ostateczny montaż, integrację i testowanie (FAIT) w Indiach pocisków Mistral i ASRAAM. Memorandum of Understanding (MoU) sygnowali 12 września podczas wystawy zbrojeniowej DSEI w Londynie George Kyriakides, dyrektor ds. międzynarodowej współpracy przemysłowej w MBDA oraz kmdr rez. Siddharth Mishra, prezes i dyrektor zarządzający BD


Learn more

16/10/2019

Na wystawie zbrojeniowej DSEI 2019 w Lodynie MBDA pokazuje, jak uzbroić precyzyjnymi pociskami rakietowymi Brimstone  bezzałogowe pojazdy lądowe (UGV), aby jako etatowy oręż stały się atutem w rękach dowódców szczebla taktycznego.


Learn more

16/10/2019

Firma MBDA otrzymała kontrakt na przygotowanie nowego wariantu pocisku rakietowego z rodziny SPEAR. Na zamówienie Royal Air Force (RAF) zbuduje pocisk do walki elektronicznej SPEAR-EW.


Learn more

16/10/2019

Na wystawie DSEI 2019 w Londynie firma MBDA umożliwia wgląd w postępy jej bieżących prac jako koordynatora do spraw uzbrojenia w zespole Team Tempest, systemowo projektującym samolot bojowy następnej generacji.


Learn more

06/09/2019

MBDA, wiodący europejski producent pocisków rakietowych, zawarł dziś partnerstwo z MESKO SA, włączając polską firmę do swojego globalnego łańcucha dostawców pocisków rakietowych […]


Learn more

04/09/2019

MBDA i Polska Grupa Zbrojeniowa zaprezentowały podczas MSPO 2019 zestaw obrony powietrznej, składający się z wyrzutni iLauncher pocisków CAMM na podwoziu polskiego samochodu ciężarowego Jelcz 8×8 […]


Learn more

04/09/2019

MBDA i Polska Grupa Zbrojeniowa zaprezentowały podczas MSPO 2019 niszczyciel czołgów uzbrojony w precyzyjne pociski przeciwpancerne Brimstone […]


Learn more

16/07/2019

16 lipca, podczas wizyty Prezydenta Francji Emmanuela Macron w Serbii, MBDA ogłosiło podpisanie zserbskim Ministerstwem Obrony kontraktu na dostawę systemu przeciwlotniczego […]


Learn more

25/06/2019

Za żołnierzami British Army obsługującymi system obrony przeciwlotniczej CAMM, oferowany Polsce w programie NAREW, bardzo pracowity tydzień związany z udziałem […]


Learn more

17/06/2019

Le Bourget 17 czerwca 2019 r. Ewolucja zagrożeń i rosnące skomplikowanie strategii antydostępowych oraz towarzysząca im na coraz większą skalę dywersyfikacja broni ziemia-powietrze […]


Learn more

16/05/2019

Eric Beranger zostanie nowym prezesem MBDA z dniem 1 czerwca 2019 r. Zastąpi na tym stanowisku Antoine’a Bouviera. Na przestrzeni ostatnich 20 lat pracował na eksponowanych […]


Learn more

11/04/2019

Firma MBDA oraz Centrum Kompetencyjne Technologii Optycznych i Laserowych ALPhANOV uruchomiły 27 marca br. we francuskim Bordeaux Laboratorium Badania Odporności Materiałów […]


Learn more

21/03/2019

Na początku 2019 roku francuska agencja zamówień obronnych DGA wraz z francuskimi Wojskami Lądowymi zorganizowały testy poligonowe zestawów przeciwpancernych pocisków […]


Learn more

20/03/2019

System wysoce precyzyjnych pocisków rakietowych Brimstone 3 z powodzeniem przeszedł kolejny etap rozwoju, zaliczając pierwsze próbne strzelania na poligonie Vidsel w Szwecji […]


Learn more

19/03/2019

Rok 2018 był dla MBDA kolejnym okresem dobrych wyników ze sprzedaży. Firma uzyskała zamówienia o wartości 4 mld euro, co przełożyło się na zwiększenie portfela zamówień do rekordowego poziomu 17,4 mld euro. W porównaniu do 2017 roku nieznacznie wzrosły też przychody do 3,2 mld euro […]


Learn more

19/03/2019

Agencje zamówień zbrojeniowych Wielkiej Brytanii i Francji, Defence Equipment and Support (DE&S) i Direction Générale de l’Armement (DGA), zakończyły z wynikiem pozytywnym przegląd kluczowy prac koncepcyjnych nad projektowanym od dwóch lat przez […]


Learn more

11/03/2019

HUNTSVILLE, Alabama – 11 marca 2019 r. – Northrop Grumman (notowany na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych: NOC) i MBDA pomyślnie zakończyły wspólny, sfinansowany z własnych środków program dołączenia pocisków rodziny CAMM […]


Learn more

28/05/2018

System obrony powietrznej MBDA Land Ceptor z powodzeniem zniszczył cel podczas ostatnich strzelań demonstracyjnych na poligonie Vidsel w Szwecji. To kamień milowy dla projektu przed wejściem do służby w British Army (Wojskach Lądowych Wielkiej Brytanii) […]


Learn more

09/04/2018

Firmy MBDA i Lockheed Martin wspólnie zakończyły kwalifikację pocisku MBDA Common Anti-air Modular Missile (CAMM), w zakresie odpaleń z wyrzutni Lockheeda Extensible Launching System (ExLS) 3-Cell Stand Alone Launcher, po udanej serii prób […]


Learn more

27/03/2018

Wielka Brytania przyznała MBDA kontrakt wartości 400 mln GBP na program utrzymania zdolności zaawansowanego pocisku powietrze-powierzchnia Brimstone, aby przedłużyć jego trwałość użytkową po 2030 roku […]


Learn more

20/12/2017

Z sukcesem zakończyły się końcowe próby odpaleń First of Class (pierwsze dla danego typu okrętu) nowego pocisku przeciwlotniczego Sea Ceptor dla Królewskiej Marynarki Wojennej Wielkiej Brytanii (Royal Navy) […]


Learn more

04/09/2017

Załoga HMS Argyll z powodzeniem przeprowadziła pierwsze strzelania systemu Sea Ceptor. To ważny krok dla Royal Navy (królewskiej marynarki wojennej Wielkiej Brytanii) w przywracaniu do służby […]


Learn more

21/04/2017

Firma MBDA ma zapewnioną umowę na kolejną dostawę supernowoczesnych pocisków przeciwlotniczych dla brytyjskich wojsk lądowych i marynarki. […]


Learn more

29/03/2017

Wielka Brytania i Francja podpisały wczoraj w Londynie umowę w ramach której uruchomiono połączone prace koncepcyjne w programie FC/ASW […]


Learn more

13/01/2017

20 grudnia OCCAR (Organizacja współpracy ds. uzbrojenia) zgłosiła EUROSAM, konsorcjum utworzonemu przez firmy MBDA i Thales, poprawkę „1” do […]


Learn more