MBDA włącza MESKO w globalny łańcuch dostawców pocisków rakietowych

06/09/2019
From left to right: Warren DEVINE (Director Industrial Cooperation – Poland, MBDA), Adrian MONKS (Sales Director, MBDA), Tomasz STAWINSKI (CEO, MESKO S.A) and Gabriel NOWINA-KONOPKA (Vice CEO, MESKO S.A)

MBDA, wiodący europejski producent pocisków rakietowych, zawarł dziś partnerstwo z MESKO SA, włączając polską firmę do swojego globalnego łańcucha dostawców pocisków rakietowych.

Porozumienie dotyczące partnerstwa i wstępne kontrakty pomiędzy MBDA i MESKO SA zostały podpisane 5 września podczas MSPO 2019 w Kielcach w Polsce.

Zlecone prace obejmują produkcję komponentów różnych pocisków, w tym rodziny pocisków przeciwlotniczych CAMM i pocisków powietrze-powierzchnia Brimstone.

Warren Devine, dyrektor MBDA ds. współpracy przemysłowej z Polską, powiedział: „Umowy te potwierdzają naszą ocenę, że MESKO SA może dostarczyć odpowiedniej jakości komponenty pocisków rakietowych zgodne z wymagającymi standardami MBDA, jednocześnie zwiększając naszą globalną konkurencyjność. MESKO SA będzie wartościowym ogniwem w łańcuchu dostawców MBDA i silnym parterem w ścisłej współpracy”.

Gabriel Nowina Konopka, Wiceprezes MESKO SA, powiedział: „Dzisiejsza umowa potwierdza nasze możliwości w zakresie wytwarzania i dostarczania zaawansowanych systemów rakietowych. Staliśmy się właśnie częścią globalnego łańcucha dostaw komponentów do jednego z największych światowych producentów i prowadzimy rozmowy o poszerzeniu tego partnerstwa o kolejne ambitne projekty”.

Partnerstwo między MBDA i MESKO SA, spółką Polskiej Grupy Zbrojeniowej, jest następstwem podpisania w lutym 2017 roku strategicznej umowy o współpracy pomiędzy MBDA i PGZ, dotyczącej pocisków rakietowych. Od tego czasu obie strony przeprowadziły szczegółowe oceny, które określiły korzyści i mocne strony wzajemnej współpracy.

Pociski CAMM i Brimstone są oferowane Polsce w ramach programów Narew i niszczyciel czołgów. Oprócz możliwości wynikających z działania w globalnym łańcuchu dostaw współpraca MBDA z PGZ zakłada niespotykany dotąd transfer wiedzy dotyczącej technologii rakietowych i know-how dla polskiego przemysłu.

> Kontakt