Udane strzelanie z zestawu MMP do celu wskazanego przez drona firmy Novadem

21/01/2021

Firma MBDA przeprowadziła pierwszy pokaz możliwości systemu LYNKEUS Dismounted, składającego się z zestawu przeciwpancernego pocisku kierowanego MMP w konfiguracji dla piechoty oraz bezzałogowego aparatu latającego NX70 firmy Novadem, komunikującego się z wyrzutnią za pomocą łącza radiowego.

Strzelanie zorganizowano przy wsparciu francuskich wojsk lądowych i Direction Générale de l’Armement (DGA – agencji zakupów zbrojeniowych) w bazie Canjuers na południu Francji. Cel znajdował się poza zasięgiem wzroku obsługi zestawu MMP, więc strzelanie odbyło się w trybie BLOS (beyond line of sight). Dron umożliwił wykrycie i identyfikację czołgu znajdującego się poza zasięgiem widzenia operatora wyrzutni MMP. Przekazanie współrzędnych celu do zestawu MMP dowiodło możliwości zaatakowania obiektu niewidocznego bezpośrednio dla operatora, który uchwycił cel już podczas lotu pocisku, tj. po wykryciu czołgu przez głowicę naprowadzającą MMP. Obraz celu był przesyłany w sposób ciągły światłowodem do stanowiska operatora zestawu. Pokaz zwieńczyło bezpośrednie trafienie w cel.

Przeprowadzone testy potwierdziły możliwości oferowane przez system LYNKEUS w odniesieniu do jakości i kontroli łańcucha informacyjnego od drona do stanowiska operatora. Dowiodły również precyzji wypracowania współrzędnych celu.

Philippe Gouyon, doradca wojskowy w MBDA, powiedział: „Strzelanie zakończyło całoroczną ocenę taktyczną, prowadzoną z wojskiem i firmą Novadem, badającą wszystkie możliwości systemu. Pozwala ono MBDA zaproponować klientom kombinację zestaw MMP + dron, spełniającą potrzeby zdalnej obserwacji i wskazywania celów pododdziałom działającym w styczności z przeciwnikiem. Wykonane próby obejmowały w szczególności symulacje strzelania w wirtualnej rzeczywistości, ale także połączenie w terenie rzeczywistego sprzętu (drony, terminal zestawu) z symulatorami MMP posiadanymi przez jednostki wojsk lądowych. Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników prac, które pozwoliły zrozumieć potrzeby wojska, co z kolei pomoże nam ukończyć przygotowanie systemu oferującemu piechocie zdolność do zwalczania celów w trybie BLOS”.

Zdolność do współpracy umożliwiająca strzelanie poza zasięg wzroku jest przełomową koncepcją operacyjną, wspieraną przez uczestników europejskiego projektu PESCO BLOS.

> Press contact