Strzelania poligonowe CAMM-ER

02/12/2019
Firma MBDA z sukcesem zakończyła serię strzelań poligonowych z użyciem pocisków rakietowych obrony powietrznej zwiększonego zasięgu CAMM-ER, potwierdzając w ich trakcie wysokie osiągi tego typu broni.

Firma MBDA z sukcesem zakończyła serię strzelań poligonowych z użyciem pocisków rakietowych obrony powietrznej zwiększonego zasięgu CAMM-ER, potwierdzając w ich trakcie wysokie osiągi tego typu broni.

Próby poligonowe odbywały się w ostatnich miesiącach. Ich efektem była seria udanych odpaleń CAMM-ER, które potwierdziły skuteczność pocisków na dużych dystansach i wysokościach, wymagających wykonywania w locie wielu trudnych manewrów.

CAMM-ER to oręż o zwiększonym zasięgu należący do rodziny pocisków rakietowych obrony powietrznej nowej generacji CAMM. Wszystkie pociski tej rodziny są wyposażone w taką samą przełomową pod względem technologicznym aktywną samonaprowadzającą głowicę radiolokacyjną i system zimnego startu z wyrzutni pionowej, przy czym CAMM-ER otrzymał większy silnik rakietowy, pozwalający osiągnąć w locie większy zasięg, przekraczający 40 km.

Pociski CAMM i CAMM-ER stanowią podstawę oferty MBDA w postaci modułowego sytemu obrony powietrznej Enhanced Modular Air Defense Solutions (EMADS). EMADS łączy najlepsze w swojej klasie systemy i technologie opracowane w europejskich laboratoriach MBDA. Ich zastosowanie pozwoliło oszczędzić czas i koszty prac rozwojowych, przynosząc rezultat w postaci systemu obrony powietrznej łatwo dostosowywanego do potrzeb każdego użytkownika. Elementem systemu EMADS jest nowej generacji system dowodzenia i kontroli ognia, który może być ulokowany w centrum rozpoznania (Detection Centre) lub nowej kabinie centrum operacji bojowych (Tactical Operations Cabin). Pociski CAMM-ER, mające zastąpić użytkowane obecnie rakiety Aspide, będą integrowane z systemem obrony powietrznej sił powietrznych i wojsk lądowych Republiki Włoskiej. Systemy obrony powietrznej oparte na CAMM są już natomiast wykorzystywane w brytyjskich Wojskach Lądowych i Marynarce Wojennej pod nazwami Land Ceptor i Sea Ceptor. Włoska marynarka wojenna analizuje ponadto możliwość uzbrojenia swoich przyszłych okrętów nawodnych w pociski rodziny CAMM.

Firma MBDA złożyła Polsce ofertę szerokiej współpracy przemysłowej związaną z produkcją pocisków rodziny CAMM, mogących stanowić uzbrojenie systemów lądowych (w programie NAREW) i okrętów wojennych.

> Press contact