MBDA prezentuje postępy w programie Tempest

16/10/2019

Na wystawie DSEI 2019 w Londynie firma MBDA umożliwia wgląd w postępy jej bieżących prac jako koordynatora do spraw uzbrojenia w zespole Team Tempest, systemowo projektującym samolot bojowy następnej generacji.

Obowiązujące w Team Tempest zasady partnerskiej współpracy zapewnią skokową poprawę w  zakresie tempa, kosztów i złożoności procesów integracji uzbrojenia.” Chris Allam, dyrektor zarządzający MBDA UK

Jako partner w Team Tempest, zaangażowany od samego początku, MBDA może uwzględnić w projekcie tej maszyny innowacyjne systemy uzbrojenia w taki sposób, że uzupełniają one nowatorskie walory opracowywanej platformy lotniczej.

Zawiązane na rzecz Tempesta porozumienie o współpracy wyzwoliło potencjał kooperacji, prowadzący do udoskonalania możliwości bojowych projektowanego samolotu w wielu aspektach i znalazło wyraz w postaci propozycji pokazywanych na tegorocznej wystawie DSEI.

W odniesieniu do układów samoobrony Tempesta ścisła współpraca z Leonardo i BAE Systems doprowadziła do opracowania przez MBDA koncepcji systemu zwalczania środków bojowych przeciwnika HK-DAS (Hard Kill Defensive Aid System), zdolnego do śledzenia, namierzania, przechwytywania i niszczenia nadlatujących pocisków rakietowych w środowiskach o wysokim poziomie zagrożenia.

Bazując na modułowości koncepcji HK-DAS, konstruktorzy MBDA zaprojektowali dla Tempesta niewielkich rozmiarów, skalowalne mikropociski powietrze-ziemia (Ground Attack Micromissile), mające zwiększyć potencjał samolotu w misjach wsparcia  wojsk lądowych (CAS).

Z kolei czerpiąc z doświadczeń MBDA i BAE Systems w zakresie integracji uzbrojenia lotniczego, konstruktorzy Tempesta zaprojektowali innowacyjne komory bombowe i mechanizmy belek startowych, ułatwiające użycie broni (belka z dwoma szeregowo podwieszonymi pociskami krótkiego zasięgu klasy WVRAAM) lub zwiększające rozmiary przestrzeni operacyjnej, w jakiej może być użyte uzbrojenie oraz zapewniające możliwość przenoszenia przez samolotu w przyszłości nowych

rodzajów broni np. w postaci pocisków rakietowych bliskiego zasięgu (WVRAAM) o zwiększonym kalibrze.

Poza pomysłami prezentowanymi na wystawie wkładem MBDA do systemu PYRAMID Open Mission* są technologie z dziedziny systemów dowodzenia i kierowania (C2) naziemnymi elementami obrony powietrzn

W dziedzinie przeżywalności w ataku i kontroli powietrza ścisła współpraca z Leonardo i BAES doprowadziła do opracowania przez MBDA koncepcji systemu pomocy w obronie twardego zabicia (HK-DAS).

ej, pozwalające zwiększyć skuteczność operacyjną Tempesta w starciach powietrze-powietrze o dominację w przestrzeni pola walki.

 

MBDA pracuje również z firmami Leonardo i BAE Systems nad systemami rozpoznawczymi (ISR), dążąc do wykorzystania pocisków rakietowych przenoszonych przez samolot jako dodatkowej sieci czujników, wpływających na poprawę świadomości sytuacyjnej pilota.

MBDA przewiduje, że prezentowana już obok Tempesta broń nowej generacji – pocisk rakietowy Meteor i rodzina bomb SPEAR – zostanie zoptymalizowana do przenoszenia przez ten samolot. Zarazem podkreśla głęboki sens uczestnictwa w projektowaniu nowej maszyny, gdyż pozwala to na wypracowanie pełnej synergii między platformą a przenoszonym uzbrojeniem, co z kolei umożliwi zwielokrotnienie potencjału bojowego Tempesta.

Inżynierowie zaangażowani we wszystkie prowadzone prace projektowe muszą pamiętać o wyzwaniach organizacyjnych i technologicznych, z jakimi muszą się zmierzyć, aby uzyskać skokową zmianę w możliwościach lotnictwa wojskowego przy konieczności dotrzymania założonych limitów budżetowych, czasowych oraz złożoności samego procesu integracji nowoczesnego uzbrojenia.

Chris Allam, dyrektor zarządzający MBDA UK, powiedział:

„Obowiązujące w Team Tempest zasady partnerskiej współpracy zapewnią skokową poprawę w  zakresie tempa, kosztów i złożoności procesów integracji uzbrojenia. Zaangażowanie w rozwój nowatorskich interfejsów, projektowanie komór bombowych oraz procesy integracyjne będą również kluczowymi czynnikami umożliwiającymi stały rozwój uzupełniających się wzajemnie systemów uzbrojenia. Wykorzystujemy naszą wyjątkową pozycję w tej współpracy, aby zapewnić, że wojsko przyszłości będzie w stanie w pełni wykorzystać broń obecną jak i tę dopiero planowaną do wdrożenia. Zarazem wspieramy pełen zakres badań projektowych systemu Tempest, gdyż pozwalają one znaleźć kompromis między parametrami przyszłej platformy lotniczej a konstrukcją broni, która opracujemy i  wdrożymy w przyszłości”.

 

 

> Press contact