Przegląd brytyjsko-francuskiego programu pocisku FC/ASW

19/03/2019

Agencje zamówień zbrojeniowych Wielkiej Brytanii i Francji, Defence Equipment and Support (DE&S) i Direction Générale de l’Armement (DGA), zakończyły z wynikiem pozytywnym przegląd kluczowy prac koncepcyjnych nad projektowanym od dwóch lat przez inżynierów MBDA nowym manewrującym pociskiem rakietowym FC/ASW.

Realizacja przeglądu pozwala MBDA podjąć decyzje w kwestii wyboru najbardziej obiecujących kierunków rozwoju pocisku rakietowego dalekiego zasięgu, co z kolei ma umożliwić spełnienie przez nową broń wymagań techniczno-taktycznych określonych przez siły zbrojne Wielkiej Brytanii i Francji. W kolejnym etapie prac konstruktorzy MBDA przeprowadzą pogłębione analizy wybranych wariantów, w celu zidentyfikowania rozwiązań technicznych, które zostaną uwzględnione w wynikach fazy koncepcyjnej w roku 2020. Nowa broń dalekiego zasięgu ma służyć do zwalczania okrętów, przełamywania obrony powietrznej oraz uderzeń na cele lądowe na głębokim zapleczu przeciwnika.

Wyniki prac studyjnych pozwolą firmie przygotować plan rozwoju pożądanych technologii i uruchomić kolejną fazę analiz. Ta nowa faza zademonstruje niezbędną dojrzałość systemu uzbrojenia i jego kluczowych elementów, po czym nastąpi faza rozwoju i produkcji, planowana na okres do 2024 r. Przyjęty harmonogram prac ma umożliwić zastępowanie obecnie używanych pocisków rakietowych przez FC/ASW zgodnie z terminami wymaganymi przez siły zbrojne.

Program FC/ASW zrodził się ze zbieżnych wymagań sformułowanych przez siły zbrojne Francji i Wielkiej Brytanii, dotyczących zdolności do zwalczania okrętów na dużych dystansach na pełnym morzu, zdolności do neutralizowania najbardziej zaawansowanych systemów OPL oraz zdolności do uderzeń na umocnione cele zlokalizowane w głębi terytorium przeciwnika. Pociski FC/ASW maja zastąpić Storm Shadow/ SCALP znajdujące się w arsenale lotnictwa wojskowego Francji i Wielkiej Brytanii, przeciwokrętowe pociski Exocet będące orężem sił zbrojnych Francji i Harpoony używane przez brytyjskich wojskowych.

Wspólnie finansowana przez Francję i Wielką Brytanię faza koncepcyjna FC/ASW jest rezultatem bardzo bliskich stosunków obronnych ustalonych przez oba państwa w traktatach z Lancaster House. Faza koncepcyjna, na którą firmy przeznaczyły 100 mln euro, rozpoczęła się w 2017 roku i potrwa 3 lata. Partnerzy podzielili się w niej zadaniami równo po połowie, tak pod względem wartości prac jak i ich ilości.

Przedsięwzięcie pozwoli MBDA stworzyć technologie i systemy, zwiększające przeżywalność, zasięg i skuteczność pocisków przeciwokrętowych i przeciw celom lądowym, wystrzeliwanych z platform morskich jak i powietrznych.

Faza koncepcyjna FC/ASW to najnowszy krok w udanej współpracy obu krajów w dziedzinie technologii rakietowych pod auspicjami MBDA. Kooperacja umożliwiła Francji i Wielkiej Brytanii opracowanie światowej klasy systemów rakietowych, takich jak Storm Shadow/SCALP, Meteor i Sea Venom/ANL; zracjonalizowanie rozwoju i produkcji rakiet za pośrednictwem modelu organizacyjnego „Wspólne MBDA” („One MBDA”) oraz zharmonizowanie wysiłków badawczych i technologicznych obu państw w całym sektorze przemysłu rakietowego poprzez program MCM-ITP (komponenty rakietowe i materiały – innowacja i technologia).

Informacje dodatkowe:

MBDA to jedyny europejski koncern zdolny opracować i wyprodukować pociski i systemy rakietowe odpowiadające pełnemu zakresowi obecnych i przyszłych potrzeb operacyjnych trzech rodzajów sił zbrojnych (lądowych, morskich i powietrznych).

Dzięki znaczącej działalności w pięciu państwach europejskich i w USA, w 2018 r. obroty MBDA wyniosły 3,2 mld euro, a portfel zamówień sięgnął 17,4 mld euro. Ponad 90 rodzajów sił zbrojnych na całym świecie to klienci MBDA – światowego lidera w dziedzinie pocisków i systemów rakietowych. Łącznie koncern oferuje 45 systemów rakietowych i środków przeciwdziałania użytkowanych operacyjnie, jednocześnie prowadząc prace rozwojowe nad kolejnymi 15 systemami.

Udziałowcami MBDA są: Airbus (37,5%), BAE Systems (37,5%) i Leonardo (25%).

> Kontakt