Pocisk MMP MBDA wybrany do opracowania zdolności wojsk państw europejskich do zwalczania celów poza zasięgiem wzroku

03/07/2020
MMP on Sherpa Scout

MBDA wspólnie z 13 partnerami i podwykonawcami z 5 krajów, bazując na systemie rakietowym MMP, opracuje broń zapewniającą unikalne zdolności bojowe piechocie i jednostkom zmechanizowanym.

Po konsultacji z państwami członkowskimi Komisja Europejska – w ramach nowego Europejskiego Programu Rozwoju Przemysłu Zbrojeniowego (EDIDP) – zaaprobowała koordynowany przez MBDA projekt LynkEUs. LynkEUs jest pierwszym technologicznym i przemysłowym wkładem do programu Stałej Współpracy Strukturalnej (PESCO) odnoszącego się do zdolności zwalczania celów znajdujących się poza zasięgiem wzroku (BLOS), zatwierdzonego przez ministrów obrony UE w listopadzie 2018 r.

LynkEU jest prowadzony w ścisłej współpracy z siłami zbrojnymi Francji, Belgii i Cypru. Ma na celu zdefiniowanie wstępnej koncepcji operacyjnej dla europejskiej zdolności BLOS. Stanowi też okazję do zidentyfikowania i sprawdzenia interesujących nowych rozwiązań, które mogą zostać zastosowane w przyszłości. Jego efekty zostaną sprawdzone w serii prób poligonowych.

Koncepcje i testy wykonane na rzecz projektu PESCO BLOS przyczynią się do opracowania rodziny wyrzutni rakietowych, obsługiwanych przez żołnierzy (typu man-on-the-loop) i zapewniających przekazywanie obrazu celu z głowicy pocisku do wyrzutni, opartych na pocisku średniego zasięgu MMP, których produkcja odbywałaby się pod pełną kontrolą europejskiej branży zbrojeniowej.

Eric Béranger, prezes MBDA, powiedział: „LynkEUs to pierwszy projekt współpracy w dziedzinie systemów rakietowych wykorzystujący nowe unijne instrumenty obronne oraz pierwszy unijny militarny projekt badawczo-rozwojowy koordynowany przez MBDA. Dowodzi on naszej gotowości do coraz ściślejszej współpracy w Europie i poszerzania kręgu partnerów przemysłowych i technologicznych, zwłaszcza z grona innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw oraz europejskich ośrodków badawczych. Pokazuje także nasze zaangażowanie w działania na rzecz europejskiej autonomii strategicznej i suwerenności technologicznej”.

MBDA i 10 partnerów – z Belgii: Royal Military Academy, John Cockerill Defense, FN Herstal, Thales Belgium i Xenics; z Cypru: Aditess, Cyprus Institute i SignalGenerix; z Francji: Novadem i Safran; wraz z 3 podwykonawcami: MILREM z Estonii, DELAIR z Francji i Carmenta ze Szwecji – rozpoczynają obecnie negocjowanie z Komisją Europejską umowy o dotację.

Pierwszy sukces na poziomie europejskim toruje drogę do dalszych wspólnych projektów, które umocnią zdolność BLOS poprzez rozwój powiązanych funkcjonalności, takich jak np. systemy szkoleniowe i możliwość wskazywania celów przez innych obserwatorów (np. UAV) działających w sieci łączności. Nowe projekty mogą kwalifikować się do wsparcia przez Europejski Fundusz Obronny (European Defence Fund) już w 2021 r.

> Press contact