MBDA i Lockheed Martin z propozycją odnoszącą się do nowej generacji zintegrowanego systemu obrony powietrznej dla Niemiec

01/09/2020
MBDA Meads

Schrobenhausen i Dallas, 14 sierpnia 2020 r. – MBDA Deutschland i Lockheed Martin, konsorcjum oferentów w programie TLVS (TLVS JV), złożyły Federalnemu Urzędowi ds. Sprzętu, Technologii Informatycznych i Wsparcia (BAAINBw) zaktualizowaną propozycję obejmującą opracowanie, testy, certyfikację i dostawę przyszłego niemieckiego zintegrowanego systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej.

„Program TLVS będzie wspierać ponad 80 podwykonawców, w tym małe i średnie firmy. W szczytowej fazie wdrażania pracować przy nim będzie ponad 6000 wysoko wykwalifikowanych osób, większość w Niemczech. Wykorzystamy szerokie spektrum kompetencji przemysłowych z obszaru inżynierii systemów, cyberbezpieczeństwa, cyfryzacji, optoelektroniki i elektrotechniki, a także najnowocześniejsze radary. Dzięki nim program TLVS zapewni ochronę przed zaawansowanymi i przyszłymi zagrożeniami powietrznymi oraz rakietowymi” – powiedział Thomas Gottschild, dyrektor zarządzający MBDA Deutschland. „W ostatnich miesiącach poczyniliśmy postępy w uszczegóławianiu Zintegrowanego Głównego Harmonogramu, stosownych specyfikacji oraz symulacji wydajności, aby zmniejszyć ryzyka wykonawcze przyszłej umowy”.

Współczesne zagrożenia militarne wymagają mobilnego zintegrowanego systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej (IAMD), w pełni przystosowanego do walki dookólnej (360 stopni), opartego na otwartej architekturze sieciowej. Tylko system TLVS ma takie możliwości i zdolność do szybkiej adaptacji do ciągle zmieniających się zagrożeń.

„Wspierając podstawowe interesy bezpieczeństwa Niemiec, konsorcjum TLVS Joint Venture, zawiązane przez firmy MBDA Deutschland i Lockheed Martin, czerpie z tradycyjnie dobrych doświadczeń z partnerstwa z Niemcami. Dążymy do tworzenia miejsc pracy, dzielenia się wiedzą techniczną i dostarczania zdolności, które przyniosą korzyści przemysłowi po obu stronach Atlantyku” – powiedział Scott Arnold, wiceprezes ds. zintegrowanej obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej w Lockheed Martin Missiles and Fire Control. „TLVS to nowoczesny system, który może przekształcić niemieckie zdolności obronne i uczynić z Niemiec państwo ramowe NATO w dziedzinie obrony powietrznej i przeciwrakietowej”.

Propozycja TLVS 2020, przygotowana w celu zastąpienia starzejących się niemieckich sektorowych systemów obrony przeciwlotniczej Patriot, zaprojektowanych pod koniec lat sześćdziesiątych XX wieku, zapewnia ochronę przed szerszym spektrum zagrożeń dzięki pociskom mogącym zwalczać statki powietrze i rakiety, znacznie ulepszonym parametrom sensorów pozwalającym przechwytywać cele na dalekich odległościach oraz nowemu systemowi łączności i zarządzania walką, zwiększającym interoperacyjność, ulepszającym przetwarzanie danych i umacniającym cyberodporność. TLVS przekształci zdolności obronne Niemiec i ustanowi ważny precedens w zakresie radzenia sobie przez sąsiednie kraje z utrzymującymi się globalnymi zagrożeniami w nadchodzących latach.

> Press contact