MBDA dostarczy Marynarce Wojennej Włoch nowy system przeciwokrętowy Teseo Mk2/E

17/03/2021

Firma MBDA dostarczy włoskiej marynarce wojennej nową wersję systemu Teseo Evolved, a mianowicie Teseo Mk2/E. Wdrożenie tego systemu uzbrojenia nowej generacji, bazującego na starszej rodzinie Teseo, znanej na świecie jako OTOMAT, spowoduje znaczną poprawę zdolności przeciwokrętowych.

Teseo Mk2/E oferuje możliwość skutecznego atakowania celów nawodnych i lądowych z bardzo dużego dystansu, przy pełnej kontroli misji przez cały lot pocisku. W broni zastosowano innowacyjne narzędzie zintegrowanego planowania misji i nową radiolokacyjną głowicę naprowadzającą, z możliwością zainstalowania dodatkowych funkcji w przyszłości.

Teseo Mk2/E to odpowiedź na zmieniające się zagrożenia, które skutkują ewolucją wymagań operacyjnych po stronie wojska. Zamówione rozwiązanie jest wynikiem wspólnych działań technicznych i programowych MBDA oraz włoskiej marynarki wojennej w ostatnich trzech latach, które doprowadziły do wypracowania dojrzałej koncepcji tego zaawansowanego systemu.

System rakietowy Teseo Mk2/E trafi na pokład niszczycieli nowej generacji (DDX); ponadto może zastąpić poprzednią wersję Mk2/A na pokładach fregat FREMM i Horizon. Nowe wielozadaniowe okręty patrolowe (PPA – Pattugliatori Polivalenti d’Altura), znajdujące się właśnie w produkcji, są już przystosowane do zainstalowania Teseo Mk2/E. Na rynku uzbrojenia przeciwokrętowego Teseo Mk2/E będzie reprezentować nowy standard dzięki bardzo wysokim osiągom i będzie gotowy do dostosowania do wymagań klientów zagranicznych.

Eric Béranger, dyrektor generalny MBDA, oświadczył: „Chcę szczególnie podziękować włoskiej Marynarce Wojennej, zespołom rządowym i wszystkim zespołom MBDA, które wytrwale pracowały, także by zapobiec zakłóceniom spowodowanym przez pandemię, chcąc wynegocjować ten ważny kontrakt. Grupa MBDA uznaje Teseo Mk2/E za główny program i będzie w pełni zaangażowana w doprowadzenie prac rozwojowych do pomyślnego finału. Nowy Teseo Mk2/E opiera się na linii produktów, która jest dobrze znana na świecie i przez długi czas będzie podnosić atrakcyjność pozostałych naszych produktów dla sił morskich na rynkach eksportowych”.

Lorenzo Mariani, dyrektor wykonawczy ds. sprzedaży i rozwoju biznesu oraz dyrektor zarządzający MBDA Italia, oświadczył: „Teseo Mk2/E został zaprojektowany dzięki intensywnej współpracy włoskiej floty z MBDA. Nowy pocisk przeciwokrętowy będzie istotnym członkiem rodziny OTOMAT/Teseo, dotrzymuje kroku stale zmieniającym się zagrożeniom i otrzyma zaawansowane funkcje wspierające operacje włoskiej marynarki wojennej, znacznie zwiększające elastyczność i wartość operacyjną okrętów nawodnych, które będą w tę broń wyposażone. Zawarty kontrakt pomoże też utrzymać wysoki poziom umiejętności pracowników włoskiego przemysłu zbrojeniowego; przyczyni się do zagwarantowania stabilności naszej firmy i jej dostawców, a także
poziomu zatrudnienia we Włoszech w nadchodzących latach”.

> Press contact