MBDA WITA WŁOCHY W PROGRAMIE ASTER 30 BLOCK 1 NT

13/01/2017

20 grudnia OCCAR (Organizacja współpracy ds. uzbrojenia) zgłosiła EUROSAM, konsorcjum utworzonemu przez firmy MBDA i Thales, poprawkę „1” do umowy dotyczącej programu „B1NT”. Poprawka ta dotyczy udziału Włoch w programie. Wynika ona z powiadomienia złożonego przez Włochy. Dotyczy ono pierwotnego francuskiego kontraktu z 23 grudnia 2015 r., i Porozumienia o Współpracy, podpisanego w czerwcu 2016 r. przez Ministrów Obrony Francji i Włoch. Dokumenty ustanawiały ramy obowiązków i praw obydwu krajów dotyczące pocisku, który zostanie opracowany wspólnie, i jego różnorodnych zastosowań w lądowych i morskich systemach obrony przed atakiem z powietrza i pociskami balistycznymi.

Program „B1NT” obejmuje opracowanie przez MBDA nowej wersji pocisku Aster Block 1 NT (New Technology), a także modernizację systemów SAMP/T znajdujących się obecnie w służbie Sił Powietrznych Francji i Wojsk Lądowych Włoch. Systemy te będą zatem mieć coraz większe zdolności, zwłaszcza do obrony przed pociskami balistycznymi, stanowiąc istotny wkład obu krajów do programu NATO w tej dziedzinie.

Rozwój pocisków Aster 30 Block 1 NT uwzględnia kluczowy wymóg podwójnego zastosowania (ten sam pocisk dla systemów Aster morskich i lądowych), w tym niezbędnych dostosowań umożliwiających wystrzeliwanie pocisku z okrętów. Włochy wyraziły chęć użycia pocisków Aster 30 Blok 1 NT dla swoich przyszłych morskich okrętów patrolowych klasy PPA (Pattugliatori Polivalenti d’Altura).

Mówiąc o tym wydarzeniu, prezes MBDA Antoine Bouvier, stwierdził: „Włoskie powiadomienie wzmacnia program Aster nie tylko finansowo i technologicznie. Po raz kolejny współpraca w Europie składa się z czegoś więcej niż tylko sumy wkładu poszczególnych państw. Po używanym obecnie pocisku Aster 30 Block 1, który dał Europie pierwsze zdolności do obrony przed pociskami balistycznymi, Aster 30 Block 1 NT pozwoli rozszerzyć je o bardziej złożone zastosowania, a także poradzić sobie z rosnącym zagrożeniem ze strony przeciwokrętowych pocisków balistycznych (ASBM)”.

Informacje dodatkowe:

Koncern MBDA prowadzący działalność w pięciu krajach Europy i w Stanach Zjednoczonych w 2015 r. osiągnął obroty rzędu 2,9 mld euro, przy zamówieniach o wartości 15,1 mld euro. MBDA, któremu zaufało ponad 90 klientów wśród sił zbrojnych całego świata, to światowy lider w dziedzinie pocisków i systemów rakietowych.

MBDA to jedyna grupa zdolna do projektowania i wytwarzania pocisków i systemów rakietowych, które odpowiadają pełnemu zakresowi aktualnych i przyszłych potrzeb operacyjnych w trzech rodzajach sił zbrojnych (lądowych, morskich i powietrznych). Grupa oferuje łącznie 45 systemów rakietowych i środków zaradczych, które już są stosowane, oraz rozwija ponad 15 nowych.

Właścicielami MBDA są obecnie: grupa AIRBUS Group (37,5%), BAE SYSTEMS (37,5%) i FINMECCANICA (25%).

> Kontakt