Francja i Wielka Brytania stworzą pocisk rakietowy nowej generacji wspólnie z MBDA

29/03/2017

Wielka Brytania i Francja podpisały wczoraj w Londynie umowę w ramach której uruchomiono połączone prace koncepcyjne w programie FC/ASW (Future Cruise / Anti-Ship Weapon – przyszłościowe uzbrojenie przeciw-okrętowe / manewrujące) we współpracy z koncernem MBDA. Umowę podpisał Laurent Collet-Billon, szef francuskiej agencji DGA zajmującej się zakupami wojskowymi (Direction générale de l’armement), oraz Harriet Baldwin, brytyjska Minister Obrony ds. Zakupów.

W ramach fazy koncepcyjnej, która ma potrwać do trzech lat, podjęty zostanie dialog między Wielką Brytanią i Francją, w celu zdefiniowania wymagań i potencjalnego przejścia do kolejnego etapu – oceny i prezentacji pocisków manewrujących i przeciw-okrętowych nowej generacji, w przypadku których planuje się osiągnąć zdolności operacyjne przed końcem kolejnej dekady.

Prace nad fazą koncepcyjną FC/ASW, wyceniane na 100 milionów euro, będą podzielone w stosunku 50/50, zarówno w wymiarze ilościowym, jak i jakościowym, między Francję i Wielką Brytanię. Plany przewidują, że MBDA zajmie się rozwojem systemów i technologii zwiększających przeżywalność, zasięg i skuteczność pocisków przeciw-okrętowych i manewrujących, przeznaczonych do atakowania celów przeciwnika oraz odpalanych zarówno z platform nawodnych, jak i latających. DGA będzie z kolei odgrywać rolę strony umowy, szczególnie w zakresie fazy koncepcyjnej przygotowywanej przez MBDA.

Finansowany w równym stopniu przez Francję jak i Wielką Brytanię program FC/ASW stanowi rezultat bliskiej brytyjsko-francuskiej współpracy w zakresie obrony, rozpoczętej na podstawie Porozumienia z Lancaster House. Faza Koncepcyjna programu FC/ASW to najnowszy krok podjęty przez oba kraje w ramach ich udanej kooperacji w dziedzinie technologii rakietowych, za pośrednictwem MBDA. Ten połączony wysiłek pozwoli obu państwom na rozwinięcie światowej klasy systemów rakietowych, takich jak Storm Shadow/SCALP, Meteor, Aster i Sea Venom/ANL. Umożliwi racjonalizację rozwoju i produkcji rakiet poprzez organizację w ramach „OneMBDA”, a także pozwoli na harmonizację badań i wysiłków technologicznych podejmowanych przez oba państwa w całym sektorze przemysłu rakietowego, w ramach realizacji programu MCM-ITP (Missile Components and Materials – Innovation and Technology Partnership – Komponenty i Materiały Rakietowe – Partnerstwo w zakresie Innowacji i Technologii).

Hariett Baldwin stwierdziła: „Nasza relacja z Francją jest silna i trwała. Mamy długoletnią tradycję współpracy w zakresie bezpieczeństwa i obronności z naszym europejskim sojusznikiem. Jak pokazaliśmy, poprzez uchwalenie najwyższego budżetu obronnego w Europie, Wielka Brytania czuje się zobowiązana do poczynienia wkładu w bezpieczeństwo Europy, będziemy kontynuować naszą współpracę w ramach połączonych programów obronnych na całym kontynencie. W ramach dzisiejszej umowy będziemy także w stanie utrzymać 80 miejsc pracy na terytorium Wielkiej Brytanii”.

Laurent Collet-Billon stwierdził: „Rozpoczynamy dziś znaczącą, nową fazę naszej dwustronnej współpracy, razem planując rozwój nowej generacji pocisków, następców rakiet Exocet, Harpoon, SCALP i Storm Shadow. Celem programu FC/ASW jest opracowanie nowej generacji pocisków rakietowych przed 2030 r. Ta przyszłościowa zdolność ma znaczenie strategiczne, zarówno przemysłowo, jak i operacyjnie. Nowy program, o którym tu mowa, będzie kręgosłupem naszej inicjatywy „One Complex Weapons”.

Antoine Bouvier, prezes koncernu MBDA, skomentował: „Umowa ta zabezpiecza strategiczną autonomię Francji i Wielkiej Brytanii w zakresie uderzeń za linią frontu w przyszłości. Po ratyfikacji, w roku ubiegłym, ośrodków eksperckich OneMBDA, projekt FC/ASW stanowi kolejny krok w realizacji europejskiej strategii koncernu. Za pośrednictwem wymienionej strategii zamierzamy stworzyć jeszcze bliższe relacje partnerskie z krajowymi odbiorcami wojskowymi, w celu sprostania ich wymaganiom i odpowiedniego dostosowania naszych technologii przemysłowej w wymiarze międzynarodowym. Wyłącznie taka forma kooperacji pozwoli europejskiemu przemysłowi na dalsze dostarczanie wyjątkowych produktów i utrzymanie perspektywicznej masy krytycznej, wymaganej do zapewnienia Europie niezależnego dostępu do kluczowych, suwerennych technologii”.

Dave Armstrong, dyrektor zarządzający MBDA UK i dyrektor ds. sprzedaży i rozwoju biznesu Grupy, dodał: „FC/ASW to przyszłość w zakresie zdolności do dalekosiężnych uderzeń w Europie. Program ten ma strategiczne znaczenie dla MBDA, koncern obejmie funkcję lidera zespołu złożonego z najlepszych podmiotów gospodarczych z obu państw, i zapewni, Francji i Wielkiej Brytanii pozycję liderów na polu technologii rakietowych przez długie lata w przyszłości”.

Informacje dodatkowe:

Koncern MBDA prowadzący działalność w pięciu krajach Europy i w Stanach Zjednoczonych w 2016 r. osiągnął obroty rzędu 3 mld euro, przy zamówieniach o wartości 15,9 mld euro. MBDA, któremu zaufało ponad 90 klientów wśród sił zbrojnych całego świata, to światowy lider w dziedzinie pocisków i systemów rakietowych.

MBDA to jedyna grupa zdolna do projektowania i wytwarzania pocisków i systemów rakietowych, które odpowiadają pełnemu zakresowi aktualnych i przyszłych potrzeb operacyjnych w trzech rodzajach sił zbrojnych (lądowych, morskich i powietrznych). Grupa oferuje łącznie 45 systemów rakietowych i środków zaradczych, które już są stosowane, oraz rozwija ponad 15 nowych.

Właścicielami MBDA są obecnie: grupa AIRBUS Group (37,5%), BAE SYSTEMS (37,5%) i LEONARDO (25%).

> Kontakt