MBDA UJAWNIA WIZJĘ NOWEJ GENERACJI UZBROJENIA SYSTEMÓW WALKI POWIETRZNEJ

17/06/2019

Le Bourget 17 czerwca 2019 r. Ewolucja zagrożeń i rosnące skomplikowanie strategii antydostępowych oraz towarzysząca im na coraz większą skalę dywersyfikacja broni ziemia-powietrze i powietrze-powietrze skłonią dowódców do zmiany paradygmatu walki o przewagę powietrzną. Będą oni musieli zdobywać ją na szczeblu lokalnym i tymczasowo. Samoloty i przenoszone przez nie uzbrojenie będą musiały potrafić wnikać w obszary silnie bronione (niedostępne), widzieć zagrożenia zanim same zostaną dostrzeżone, zmuszać ukrytego przeciwnika do zdradzenia zajętych pozycji na tyle wcześnie, aby je bezpiecznie zaatakować i zawsze reagować szybciej niż przeciwnik.

W rozgrywanych w coraz szybszym tempie operacjach działające w oparciu o sieciocentryczność efektory będą istotną częścią bojowej „chmury”. Będą bowiem zdolne do wymiany w czasie rzeczywistym informacji taktycznych i namiarów na cele z platformami bojowymi i innymi węzłami sieci, w celu osiągnięcia pożądanych skutków walki. Będą przy tym musiały stosować odpowiednie strategie przetrwania w obliczu szybko zmieniających się zagrożeń. Walka toczyć się będzie nie tylko między platformami bojowymi, ale między sieciami przeciwników, a wygra ją strona bardziej sprytna i zdolna do adaptacji do nowych warunków. Użycie sieciocentrycznych efektorów będzie wymagało uodpornienia ich każdą formę walki przeciwnika (np. walkę radioelektroniczną, cyberuderzenia), a także zastosowania systemów wsparcia umożliwiających szybkie podejmowanie decyzji w skomplikowanych scenariuszach operacyjnych.

MBDA może pomóc stawić czoła wymienionym wyzwaniom, wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenie uzyskane w związku z dostawami uzbrojenia do wszystkich europejskich bojowych statków powietrznych, a także dogłębne zrozumienie kwestii operacyjnych i technologicznych. Dowodem na to są koncepcje przedstawione na Paris Air Show, wynikające z prowadzonych przez firmę badań na rodzimych rynkach. Koncepcje te stanowią spójny zestaw możliwości i pokazują, że MBDA może oferować klientom innowacyjne i korzystne rozwiązania dla projektów przyszłych statków powietrznych (Future Air Systems).

Koncepcje te obejmują całą dziedzinę kluczowych domen:

  • Uderzeń głębokich przy pomocy rakiet skrzydlatych, z wykorzystaniem najbardziej zaawansowanych metod penetracji najbardziej skutecznych przyszłych systemów przeciwdostępowych (A2AD).
  • Uderzeń taktycznych przy pomocy broni stand-off kompaktowych rozmiarów, połączonej w sieć, zapewniających precyzję oraz zmasowanie uderzeń w przeciwnika m.in. dzięki trybowi ataku w roju.
  • Walki powietrznej przy użyciu pocisków Meteor, nie mających odpowiedników na rynku uzbrojenia. Ambicją MBDA jest zachowanie przewagi technologicznej Meteora tak, aby pozostał on potężnym atutem dla myśliwców następnej generacji.
  • Samoobrony dzięki zastosowaniu systemu przeciwrakietowego typu „hard kill”, pozwalającego zwalczać nadlatujące rakiety przeciwlotnicze przeciwnika a tym samym zapewniającego niezbędną osłonę w walce, w której środki zakłócające „soft-kill”i wabiki przestają być wystarczające. Taki system będzie w stanie zmienić układ sił na rzecz atakujących statków powietrznych, w sytuacji gdy przeciwnik stosuje taktykę zmasowanej obrony.
  • Umożliwienie penetracji obrony przeciwnika przy pomocy zdalnie sterowanych nosicieli z wszechstronnymi zestawami uzbrojenia, śmiercionośnego lub nieśmiercionośnego, jak też nowymi rodzajami amunicji, do rozpoznania, wskazywania celów i wprowadzania w błąd sensorów przeciwnika.

Zdalnie sterowani nosiciele MBDA mają kompaktowe kształty, ograniczoną sygnaturę radiolokacyjną, współpracują z innymi typami uzbrojenia oraz platformami. Mogą być wystrzeliwane zarówno z bojowych statków powietrznych jak i transportowych oraz jednostek pływających marynarki wojennej. Ich zadaniem jest bycie wydłużonym ramieniem platform i uzbrojenia, którym towarzyszą.

MBDA jest jedynym europejskim producentem skomplikowanych systemów uzbrojenia zdolnym opanować i wdrożyć wszystkie technologie niezbędne do rozwoju wymienionych koncepcji i ich operacyjnego wykorzystania. MBDA specjalizuje się w projektowaniu i wytwarzaniu:

  • Pocisków rakietowych naddźwiękowych oraz o ograniczonej sygnaturze.
  • Korpusów i podsystemów o zredukowanych gabarytach, oferujących dużą masę użyteczną, bez jakiegokolwiek ograniczenia skuteczności uzbrojenia.
  • Sieci, sensorów podczerwieni i fal radiowych, współpracujących z układami fuzji danych i sztucznej inteligencji, dla automatycznej identyfikacji celów w skomplikowanych środowiskach, wykrywania zagrożeń, planowania złożonych zadań i wsparcia podejmowania decyzji.

W miarę doskonalenia nowych technologii, uwzględniając wszystkie fazy tzw. pętli OODA (Observation, Orientation, Decision, Action – obserwacja, identyfikacja, decyzja, działanie), poczynając od systemów wykrywania i lokalizacji celów, a kończąc na systemach oceny szkód, MBDA pozycjonuje się na rynku uzbrojenia jako autor zmian prowadzących do przełomów w koncepcjach i doktrynach użycia sił zbrojnych.

Komentując prezentację nowych pomysłów na salonie w Le Bourget, Éric Béranger, prezes MBDA, stwierdził: „Wizja MBDA dotycząca przyszłości uzbrojenia lotniczego jest ambitna i kompletna. Uczestnicząc w definiowaniu i rozwoju uzbrojenia, które będzie przenoszone przez statki powietrzne przyszłości, jesteśmy gotowi podjąć wyzwanie zapewnienia siłom zbrojnym naszych państw pełnej suwerenności używania ich przyszłych systemów walki powietrznej. MBDA dowiodło, że połączenie najlepszej wiedzy z obszarów napędu, naprowadzania, łączności i integracji systemów uczyniło z Meteora najlepszy na świecie pocisk powietrze-powietrze, zapewniający pilotom europejskich samolotów bojowych decydującą przewagę operacyjną. Dzięki wieloletniej kulturze współpracy, MBDA będzie w stanie budować kolejne generacje uzbrojenia, które zapewni państwom europejskim przewagę powietrzną w wieloletniej perspektywie”.

Informacje dodatkowe:

MBDA to jedyny europejski koncern zdolny opracować i wyprodukować pociski i systemy rakietowe odpowiadające pełnemu zakresowi obecnych i przyszłych potrzeb operacyjnych trzech rodzajów sił zbrojnych (lądowych, morskich i powietrznych).

Dzięki znaczącej działalności w pięciu państwach europejskich i w USA, w 2018 r. obroty MBDA wyniosły 3,2 mld euro, a portfel zamówień sięgnął 17,4 mld euro. Ponad 90 rodzajów sił zbrojnych na całym świecie to klienci MBDA – światowego lidera w dziedzinie pocisków i systemów rakietowych. Łącznie koncern oferuje 45 systemów rakietowych i środków przeciwdziałania użytkowanych operacyjnie, jednocześnie prowadząc prace rozwojowe nad kolejnymi 15 systemami.
Udziałowcami MBDA są: Airbus (37,5%), BAE Systems (37,5%) i Leonardo (25%).

> Kontakt