MBDA and ALPhANOV otwierają laboratorium testów technologii broni laserowej

11/04/2019

Firma MBDA oraz Centrum Kompetencyjne Technologii Optycznych i Laserowych ALPhANOV uruchomiły 27 marca br. we francuskim Bordeaux Laboratorium Badania Odporności Materiałów na Działanie Laserów (Vulnerability Test Facility – VTF).

Obiekt powstawał od 2016 r. z myślą o sprawdzaniu efektów użycia laserów wobec różnych materiałów. Pracujący w nim inżynierowie dostaną do dyspozycji źródła energii kierowanej o regulowanej mocy od 1 do 10 kW i zaawansowane narzędzia pomiarowe (kamery szybkiego obrazowania w promieniowaniu widzialnym i podczerwonym, pirometry, urządzenia termiczne itp.). Kooperacja MBDA i ALPhANOV dotyczy budowy obiektu oraz jego wspólnego użytkowania przez kolejne 4 lata.

VTF umożliwi symulowanie warunków rzeczywistego bojowego użycia laserów, co pozwoli m.in. na badanie zjawisk niedoskonałości celowania wiązką przez nosiciela znajdującego się w ruchu, użycia lasera w stosunku do celów nakładających się na siebie i wirujących oraz skomplikowanych interakcji między promieniami lasera a różnymi materiałami. W ostatecznym rozrachunku prace inżynierów VTF mają pomóc zdefiniować wymagania wobec poszczególnych elementów broni laserowej (np. wobec źródła promieniowania, podzespołów odpowiadających za precyzję celowania, podzespołów służących do skupienia wiązki promieni, itp.). Pozwolą też zoptymalizować architekturę przyszłych systemów broni laserowej pod kątem celów, które mają one zwalczać (samoloty, pociski rakietowe, drony, pociski artyleryjskie, czujniki optyczne, pojazdy, okręty, itp.).

Prezes MBDA Antoine Bouvier powiedział, że uzupełniając unikalne możliwości techniczne MBDA, VTF przyczyni się do realizacji projektów prowadzonych dla odbiorców niemieckich i brytyjskich. „Laboratorium pozwoli nam projektować przyszłą broń laserową dokładnie według wymagań klientów wojskowych. Obiekt w Bordeaux jest kamieniem milowym na drodze do pełnego opanowania przez nas technologii broni laserowej oraz uzyskania całkowitej autonomii w tej dziedzinie. To cel MBDA, a także cel naszych państw; doskonale wpisujący się w ducha europejskich projektów rozwijanych pod auspicjami Stałej Współpracy Strukturalnej (PESCO)”.

Informacje dodatkowe:
MBDA to jedyny europejski koncern zdolny opracować i wyprodukować pociski i systemy rakietowe odpowiadające pełnemu zakresowi obecnych i przyszłych potrzeb operacyjnych trzech rodzajów sił zbrojnych (lądowych, morskich i powietrznych).

Dzięki znaczącej działalności w pięciu państwach europejskich i w USA, w 2018 r. obroty MBDA wyniosły 3,2 mld euro, a portfel zamówień sięgnął 17,4 mld euro. Ponad 90 rodzajów sił zbrojnych na całym świecie to klienci MBDA – światowego lidera w dziedzinie pocisków i systemów rakietowych. Łącznie koncern oferuje 45 systemów rakietowych i środków przeciwdziałania użytkowanych operacyjnie, jednocześnie prowadząc prace rozwojowe nad kolejnymi 15 systemami.

Udziałowcami MBDA są: Airbus (37,5%), BAE Systems (37,5%) i Leonardo (25%).

> Kontakt